top of page

Privacy policy Meta4books

Meta4books vindt privacy belangrijk. We handelen daarom in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook AVG of GDPR genoemd) die op 25 mei 2018 in werking trad en oproept tot het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers.

Als u uw persoonsgegevens aan Meta4books meedeelt, zullen die worden verwerkt, bewaard en (her)gebruikt met het oog op de verwezenlijking van haar verenigingsdoel, bijvoorbeeld om u in de toekomst op de hoogte te houden van haar werking, van haar acties en wedstrijden, of om u de nieuwsbrief per mail te kunnen sturen. Door het meedelen van uw persoonsgegevens aanvaardt u de verwerking en bewaring en het (her)gebruik van deze gegevens in de aangegeven zin.

Daarnaast kan Meta4books uw persoonsgegevens meedelen aan haar leden of aan door haar zorgvuldig geselecteerde commerciële partners zoals de Koninklijke Bibliotheek van België in kader van het Wettelijk Depot. Indien u dit niet wil, kan u ons dit melden op info@meta4books.be.

U kunt ons bovendien via email op elk ogenblik te kennen geven dat u niet langer wil dat Meta4books uw persoonsgegevens verwerkt, bewaart of (her)gebruikt voor één of meerdere van de aangegeven doeleinden. In dat geval worden deze gegevens meteen, of bij deelname aan een wedstrijd of actie uiterlijk op het einde hiervan, gewist uit het gegevensbestand van Meta4books, of wordt het de bewaring of het (her)gebruik daarvan beperkt in de door u aangegeven zin. U wordt hiervan steeds op de hoogte gebracht.

U heeft daarnaast steeds recht op inzage, controle en aanpassing van uw persoonsgegevens. Een verzoek van die aard kan u richten aan info@meta4books.be.

Alle berichten die u aan Meta4books richt met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer zullen binnen een termijn van 30 werkdagen worden beantwoord.

Contactadres en zetel van de vereniging

Meta4books vzw

Vestinglaan 57 bus 9

2650 Edegem

Ondernemingsnummer: 0470.860.665

Email: info@meta4books.be

Contactpersoon privacybeleid

Olivier Fuchs, Teamleider Meta4books.

Email: olivier.fuchs@meta4books.be

 

Als u vindt dat het privacybeleid van Meta4books niet in overeenstemming is met de geldende wetgeving of als u nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met Meta4books op bovenstaande gegevens of bij de Gegevensbeschermingautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) met contactadres:

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel: 02/274.48.00

Email: contact@apd-gba.be

Op de website van de Gegevensbeschermingautoriteit vindt u alle praktische informatie over de privacywetgeving.

bottom of page