CB compactuitgevers februari t.e.m. april 2017

CB biedt een compacte dienstverlening voor kleine uitgevers. Kijk voor meer informatie op https://www.cb.nl/voor-startende-uitgevers

Hieronder vindt u een tabel met de nieuwe uitgeverijen en bijbehorende fondscodes wiens titels verdeeld worden door CB Vlaanderen volgens de Compacte Dienstverlening.

 

Uitgeversnaam Uitgeversprefix Fondscode
Via Milia Publishers 97890820661 CBHVIM
Auteur Koppens van der Ark 97890826738 CBHAKO
Ons Erfdeel vzw 9789079705 CBHOER
Uitgevershuis Anima 9789492556 CBHUHA
Dr. H.J. Mencke Orthopedie 978909030095 CBHMJH
Precious Uitgeverij 97890826529 CBHPRU
Paquito Publishers 97890809594 CBHPQP
GSBOOKS 97890818859 CBHGSB
Wedding Nederland BV 9789491197 CBHWNB
Karel van Tornhaut 97890826711 CBHKVT
Clascon B.V. 97890825947 CBHCLS
Hobby Publishing 97890826551 CBHHBP
Praktijk Vitaal van Start 978909030197 CBHPVS
Hugo Publishing 97890815489 CBHHPB
New in Chess 978905691 CBHNIH
Movaeres 9789490316 CBHMVR
Washi Books 97890818254 CBHWAH
Hired Help 97890825859 CBHHHP
Possibilize 97890826759 CBHSSL
Stichting Gewoon Goed Eten 97890826598 CBHGGE
Wist u dat… Uitgeverij 97890816816 CHUWUD
Hanneke de Jager Publishing 97890826580 CBHHJP
Voor Positiviteit 97890821558 CBHVPO
Zinvol.nu 97890825306 CBHZIV
Interakt Productions B.V. 97890824556 CBHINP
7 Ditches TV 97890826755 CBHDIT
De kleine wilg 97890825549 CBHDKW
Uitgeverij Future 978909030268  CBHFTR
Nieuw Amstelveen 97890826707 CBHNIA
BWV Media 97890826995 CBHBWV
Vaartbewijs Academy B.V. 9789492625 CBHVAB
Maatschap Xpand Nederland 97890826651 CBHMXN

Tenslotte heeft de bestaande uitgever "Arcos Publishers" een andere fondcode: CBHACS i.p.v. CBHAPV.