Onix

Wat?

Onix (Online Information eXchange) is een XML formaat dat voornamelijk in het boekenvak wordt gebruikt. Via dit dataformaat kan titelinformatie op een eenduidige manier tussen verschillende partijen binnen de boeksector uitgewisseld worden.

Dankzij Onix kan een boek goed voorzien worden van allerlei metadata, wat de verkoop stimuleert.

Onix bij Meta4Books

Meta4Books gebruikt Onix op al zijn platformen voor de uitwisseling van metadata voor boeken.

Deze onix-stromen zijn interessant voor afnemers of leveranciers:

  • Via Boekenbank is import en export mogelijk in Onix 2.
  • Via Dante is export mogelijk zowel in Onix 2 als Onix 3. Import van data door leveranciers in Onix 3 staat nog op het programma om uit te voeren.

Meta4Books maakt de omschakeling van Onix 2 naar Onix 3. Wil je aan de slag gaan met Onix dan adviseren we het gebruik van Onix 3.

Onix Werkgroep

Meta4Books is samen met CB de voorzitter van de Onix Werkgroep Vlaanderen-Nederland. Deze werkgroep komt 2 keer per jaar samen om de standaard toe te passen op de uitwisseling van titelinformatie tussen alle mogelijke partijen in het boekenvak in Vlaanderen en Nederland. Op de werkgroep wordt besproken welke veranderingen binnen internationale standaard interessant zijn voor de Nederlandstalige markt en wordt bekeken of er nieuwe codes moeten aangevraagd worden.

Meta4Books maakt deel uit van de Onix Steering Committee van EDItEUR om op de hoogte te blijven wat er internationaal met de standaard gebeurt.

Bekijk de agenda en de documenten van de Onix werkgroep. Iedereen die met Onix werkt of wil werken is welkom op de vergaderingen van de werkgroep.

Meer informatie over Onix

Neem een kijkje op de website van EDItEUR

Neem een kijkje op de website van de Onix Werkgroep

Interviewreeks met Graham Bell van EDItEUR over de verschillen tussen Onix 2.1 en Onix 3.0.