ISNI

ISNI (International Standard Name Identifier) is een uniek identificatienummer voor de publieke namen van personen of bedrijven. Een ISNI kan dus toegekend worden aan de uitgever, schrijver, vertaler... van een boek. Deze 16-cijferige identifier biedt een oplossing voor problemen met de spelling van auteursnamen, en zorgt ervoor dat een werk ondubbelzinnig aan zijn maker kan gekoppeld worden.

Meta4Books zal het ISNI in de toekomst opnemen in zijn databank DANTE

Meer informatie over ISNI kan u vinden op de internationale website: http://www.isni.org/