Over Meta4Books

 

Over Meta4Books

Vzw Meta4Books werd in 2000 opgericht vanuit Boek.be als confederatie van de belangenverenigingen van het Vlaamse boekenvak, nl. de Vlaamse boekverkopers (VVB), de uitgevers (VUV) en de boekenimporteurs (VBI). Meer informatie over Boek.be vindt u op www.boekenvak.be. In 2011 heeft Meta4Books zijn statuten gewijzigd en zijn doelstellingen uitgebreid.

Meta4Books heeft de ambitie op zich genomen om hèt metadatacentrum voor het Nederlandstalige boekenvak te worden. Zo beoogt ze haar diensten aan te bieden alle professionals uit het boekenvak met betrekking tot titel-, auteurs-en uitgeversinformatie, kortom tot alle informatie met betrekking tot het boek in zijn totaliteit.

Meer informatie over de nieuwe doelstellingen van de vzw

Activiteitenverslag 2014

Activiteitenverslag 2013